You are here: Home / Novosti / Održana vanredna Skupština Udruženja Okusi Hercegovinu

Održana vanredna Skupština Udruženja Okusi Hercegovinu

U prostorijama Udruženja Okusi Hercegovinu u Mostaru , 13. decembra 2016. godine, sa početkom u 12:00 sati održana je sjednica vanredne Skupštine Udruženja Okusi Hercegovinu.
Zbog isteka mandata svih organa Skupštine Udruženja koji su imenovani prije 4 /četiri/ godine ovo je ujedno bila i izborna godina na kojoj je Skupština jednoglasno izabrala nove organe Udruženja.
Za novog predsjednika/ca Skupštine Udruženja izabrana je Alisa Gekić .Novoizabrani članovi Upravnog odbora su: Tomislav Majić, Ešref Maksumić ,Damir Radić, Nedim Marić i Dario Mandić.
Nakon usvajanja izvještaja o poslovnom radu Udruženja OH i Okusi Hercegovine doo prezentirani su i finansijski izvještaji koje je Skupština jednoglasno usvojila. Zatim je izvršen reizbor direktora Udruženja Okusi Hercegovinu i direktora Okusi Hercegovine doo-a,povjerenje su opet dobile Andrijana Kvesić (Udruženje Okusi Hercegovinu) i Aida Kebo (Okusi Hercegovine doo).

Comments are closed.

Scroll To Top