You are here: Home / Novosti / Udruženje Okusi Hercegovinu na EnviroDay-u 17.08.2016.Sarajevo(Ars Aevi prostor pored Vilsonovog šetališta)

Udruženje Okusi Hercegovinu na EnviroDay-u 17.08.2016.Sarajevo(Ars Aevi prostor pored Vilsonovog šetališta)

Okusi Hercegovinu u suradnji sa Slow Food-om u BiH-i (Slow Food Goražde, Slow Food Trebinje, Hercegovina i Slow Food Potkozarje Podgrmeč) će iskoristiti priliku da predstavi i pripremi degustaciju i radionice o ukusima lokalnih proizvoda i autohtonih sorti voća i povrća u cilju skretanja pažnje na tradicionalna znanja malih proizvođača koji prave hranu visokog kvaliteta, štite bioraznovrsnost uzgajanih starih i divljih varijeteta i metoda obrade zemljišta i održive proizvodnje kojima prijeti dominacija prerađene hrane, agroindustrije i globalnog tržišta.

Comments are closed.

Scroll To Top